Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt de kerk en wikkelt lopende zaken af. Veel van deze zaken worden voorbereid door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en de Taakgroepen, allen vertegenwoordigd in de Kerkenraad. Minimaal twee keer per jaar wordt teruggekoppeld naar de gemeente via een gemeenteoverleg. Natuurlijk kunnen afzonderlijke gemeenteleden ook contact opnemen met de kerkenraad.


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk