Inschrijven voor diensten, online diensten en meditaties

Op zondagmorgen 9.30 uur zenden we de kerkdienst uit vanuit de Ontmoetingskerk en vier per week om 19.30 uur een meditatie. Om kerkdiensten bij te wonen moet u zich inschrijven.

Inschrijven kerkdienst Kerkomroep Meditaties

Overeenkomst periodieke gift in geld

Schenken en belastingaftrek
Als het in onze samenleving om geldzaken gaat, heeft de belasting er direct of indirect altijd wel iets mee te maken. Dat geldt ook voor uw gift aan de Protestantse Gemeente Naaldwijk (PGN).

Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ‘ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De Protestantse Kerk in Nederland is als ‘ANBI' aangemerkt. Daarmee valt De Protestantse Gemeente te Naaldwijk onder deze ANBI-regeling.
U kunt alle giften aan de  Protestantse Gemeente van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Fiscale aftrekbaarheid
De Protestantse Kerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de PGN minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de PGN geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor kunt u de Modelovereenkomst periodieke gift downloaden..

RSIN Fiscaal nummer  002550635  (Protestantse Gemeente Naaldwijk)

Rekeningnummer kerkbalans  (Protestantse Gemeente Naaldwijk)  NL76 RABO 0373 7115 57


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk