Samenstelling van de Werkgroep Groene Kerk

Naam Telefoon Functie
Peter Wesstein
06-51221339 Voorzitter
Wil van Solingen
Secretaris
Aart v.d. Bos
Lid
Eibert Kok
610421 Lid
Gert Kogeler
Lid
Wilfred de Zeeuw
Lid