Nieuws van de werkgroep Kerk in Actie Buitenland

logo ydfNieuw project: Youth Development Foundation. (YDF)
Start 10 maart na de morgendienst.
De Werkgroep Kerk in Actie Buitenland heeft een keuze gemaakt voor een nieuw project dat we als kerk gaan ondersteunen. Anders dan de naam doet vermoeden is het een puur Nederlands project opgezet door het echtpaar Arjan en Wil Groeneveld. Zij zetten zich in om de levensomstandigheden van de mensen in de Dominicaanse Republiek en in Haïti te verbeteren.

Een mooie bijkomstigheid is ook dat Eibert Kok bestuurslid is van deze stichting. De Stichting krijgt steun van particulieren en bedrijven en de kerk van Heukelum. Zij hebben gekozen voor deze vorm van hulp om het kleinschalig te houden en vooral ook om de lijntjes kort te houden naar de projecten toe. Zij doen dit belangeloos vanuit een christelijk perspectief en steken daar veel tijd in.
De stichting helpt kansarme jongeren in ontwikkelingslanden een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen, in een duurzame omgeving met schoon water, goed voedsel, kleding, medische voorzieningen, scholing en goede huisvesting in een veilige leefomgeving, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.
Vooral in de Dominicaanse republiek heeft het echtpaar veel contacten opgebouwd, alwaar de stichting via hun partners in dat land veel aanvragen krijgen voor kleinschalige projecten zoals het aanleggen en/of verbeteren van een waterleiding, het bouwen van eenvoudige maar hygiënische toiletten, het bouwen van een klaslokaal, het aanschaffen van lesmateriaal, het opzetten van buitenschoolse opvang, het opknappen van woningen en het faciliteren van basisgezondheidszorg.
De projecten worden dus aangedragen door de lokale mensen en worden dan beoordeeld op haalbaarheid. De projecten worden uitgevoerd door de lokale mensen zelf en de materialen worden daar ook aangeschaft. Met de regering is afgesproken dat ze geen BTW hoeven te betalen. Zo worden het projecten van de mensen zelf, waar ook de bewoners van profiteren op zakelijk gebied.
Alle projecten worden via de partners in het land vanuit Nederland aangestuurd. Hele korte lijntjes dus en gegarandeerde besteding van 100% van de inkomsten aan de projecten.
Dit verhaal heeft onze werkgroep geraakt en voldoet aan de eisen die we stellen aan het ondersteunen van projecten. Het snel terug kunnen koppelen van nieuws naar onze gemeente en de kleinschaligheid van de projecten geven veel duidelijkheid en we hopen daardoor u te kunnen motiveren om gul aan deze projecten te doneren.
We zoeken ook naar mogelijkheden om deze stichting praktisch te ondersteunen door inzet van deskundigen uit onze gemeente. Misschien bij irrigatie- of landbouwprojecten.
In de komende 40-dagen tijd zullen we diverse projecten van YDF aan u voorstellen en deze door middel van een collecte gaan ondersteunen. De diaconie heeft toegezegd om elke collecte voor een project van YDF te verdubbelen.

Op 10 maart, tijdens de start van de 40-dagen tijd komt het echtpaar Arjan en Wil Groeneveld ons iets vertellen over hun stichting. Ze doen dit dan na de dienst onder het genot van een kopje koffie.
U bent allen van harte uitgenodigd. Meer informatie te vinden op : www.stichtingydf.nl

 

De Werkgroep Kerk in Actie Buitenland.
Kees van Gulik, Kees Verkade, Leo van Geest, Wim van Etten, Carel van der Meij en Edward van Reenen.