Aandacht voor de veertigdagentijd

Sta-op.jpgOp 26 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd: een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. In deze periode is er vanouds ook de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Het thema dit jaar is ‘Sta op’. Iedere zondag vraagt de diaconie uw aandacht en bijdrage voor een ander project. Soms in het buitenland, soms in het binnenland. Vanuit het Landelijk Dienstencentrum van onze kerk wordt ook een mooie 40dagentijdkalender beschikbaar gesteld.

Die wordt besteld en u kunt de kalender voor het begin van de 40dagentijd meenemen. Voor de kinderen is er een speciaal project met een bijzondere vormgeving. Dat zult u in de vieringen wel zien. Er worden ook dit jaar weer spaardoosjes besteld om thuis voor de diaconale doelen te sparen. Die spaardoosjes zijn niet alleen voor de kinderen! Er wordt ook al hard gewerkt aan de liturgische bloemschikking voor deze periode. We hopen dat het allemaal bij zal dragen aan een goede voorbereiding en bezinning op weg naar Pasen.
Carel van der Meij