Protestanse Gemeente Naaldwijk

Jaarlijkse bijdrage diaconie 2018

diaconie-2018.jpgInformatie over de besteding van de jaarlijkse bijdrage diaconie 2018 in bijgevoegde bijlage.