Bijbelen op de laatste maandag van de maand

bijbelen.jpgOp maandagavond 27 januari is een nieuwe bijeenkomst van Bijbelen. Dit seizoen lezen we Bijbelteksten die in heet boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort een rol spelen. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Met Bijbelteksten werd dat gerechtvaardigd met de opvatting dat de mens de heerser is over de schepping.

Trees van Montfoort laat in haar boek zien dat er genoeg Bijbelteksten zijn die een andere sfeer ademen. Niet de mens staat centraal, maar Gods liefde voor heel de schepping. Op deze avond Bijbelen lezen we fragmenten uit o.a. Jesaja. Jesaja 40: 12-31 is een tekst die overeenkomsten heeft met Genesis 1. In Jesaja 43: 1-7 wordt scheppen verbonden met vrijkopen/terugbrengen. We gaan deze teksten preciezer lezen en stellen ons de vraag wat deze teksten te zeggen hebben voor onze werkelijkheid nu.
Welkom in de Ontmoetingskerk op 27 januari om 20.00 uur. Eibert Kok is dit keer de gespreksleider.