Export ICS

Leerhuis: Apocalyps met Bert Jan Lietaert Peerbolte

Evenement

Titel:
Leerhuis: Apocalyps met Bert Jan Lietaert Peerbolte
Wanneer:
woensdag 13 februari 2019, 19.30 uur - 22.00 uur
Locatie:
Oude Kerk - Naaldwijk
Categorie:
Verdieping

Omschrijving

Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2018 – 2019
De bijeenkomsten van het Leerhuis worden gehouden op woensdagavonden in het koor van de Oude Kerk van 19.30 – 22.00 uur. Elke avond wordt afgesloten met een vesper. Toegangsprijs per avond: € 5.

De Schriften zwart-wit?
Is de Bijbel een boek met achterhaald zwart-witdenken, zoals wel beweerd wordt? Het Oude Testament zou geweld prediken en vragen bij het Godsbestuur mogen niet gesteld worden. Of is het boek veel kleurrijker en biedt het zelf de sleutel om dat zwart-witdenken te boven te komen?

Bijbel en geweld
Op woensdag 14 november 2018 met Klaas Spronk
In het Oude Testament komen verhalen voor met veel geweld. Is de Bijbel een ‘bloedboek’? Wordt geweld goedgekeurd?
Klaas Spronk verzet zich tegen deze opvatting. Volgens hem bevat het Oude Testament zelf de leessleutel om geweldsteksten te duiden. Hij schreef kortgeleden het artikel ‘Bijbel en geweld, het voorbeeld van Simson’ waarin hij laat zien dat geweld wordt veroordeeld.
Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Apocalyps
Op woensdag 13 februari 2019 met Bert Jan Lietaert Peerbolte
Het laatste boek van  de Bijbel, Openbaring van Johannes, laat in apocalyptische beelden zien wat aan het einde van de geschiedenis te gebeuren staat. De donkere verschrikkingen, maar ook het licht op een nieuw perspectief. Hoe dit moeilijke en fascinerende boek te lezen en te begrijpen?
Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lijden van Job
Op woensdag 20 maart 2019 met Ad van Nieuwpoort
De rechtschapen Job wordt getroffen door het noodlot. Of heeft God het zo gewild? Is het misschien toch de schuld van Job zelf? Is God hetzelfde als het lot? Hoe eindigt dit boek over het lijden dat overkomt?
Ad van Nieuwpoort is predikant in Bloemendaal. Hij bereidt een boek over Job voor.


Locatie

Oude Kerk
Locatie:
Oude Kerk - Website
Straat:
Wilhelminaplein 5
Postcode:
2671 GR
Plaats:
Naaldwijk
Land:
Netherlands