Bijzondere kerkmuziek in de Oude Kerk

wnboZondag 19 mei a.s. is een bijzondere zondag in het kerkelijk jaar. Die zondag heeft een opvallende en mooie naam, namelijk zondag Cantate (= zingt). In de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk zijn zowel de dienst op zondagmorgen 10.00 uur als de VesperPlus om 19.00 uur in het teken van bijzondere cantates. Beide zijn cantates uit de 18e eeuw, de baroktijd: ’s-morgens een cantate van J.S. Bach en ’s-avonds een cantate van G. Ph. Telemann.

’s-Morgens:

Zondagmorgen zal cantate 188 “Ich habe meine Zuversicht” van J.S. Bach worden uitgevoerd door vier solisten, de Cantorij van de Oude Kerk, het West-Nederlands Bach Orkest met als concertmeester Arno Bons, en de orgelsolist Alexander Prins. De algehele muzikale leiding is in handen van Gerard Bal. Voorganger in deze cantatedienst is ds. Marjan de Vries. De strekking van deze cantate is geloofszekerheid en vertrouwen op God. Het is een cantate vol muzikale afwisseling en virtuoos orgelspel door Alexander Prins.

’s-Avonds:

Zondagavond zal de cantate “Ew’ge Quelle, milder Strom” van G. Ph. Telemann klinken. De uitvoerenden zijn: Marijke Verbree (mezzo-sopraan), Lia Bal, (dwarsfluit) en Gerard Bal (orgel). Deze cantate verwijst naar een gedeelte van de brief van Jacobus, waarin wordt benadrukt dat al het goede van Boven komt. Ofwel de milde stroom die we in ons leven mogen ontvangen, ontspringt uit de Eeuwige Bron. Voorganger in deze VesperPlus is eveneens ds. Marjan de Vries.

U wordt voor deze diensten van harte uitgenodigd. Ten zeerste aanbevolen.