Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 2020.

WvGK20-Week-van-Gebed-gebedsboekje-voor-kinderen.pngOp zondag 19 januari 2020 bent u van harte welkom bij de Oecumenische viering in de Adrianuskerk, aanvang 10.00 uur. Wereldwijd vieren wij onze verbondenheid als christenen en bidden voor elkaar. Het thema is: ”Buitengewoon”. De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek is : “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” komt uit Handelingen 27 en 28. Hierin lezen wij hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Dit mag ons inspireren.

In de dienst gaan voor: Ds. C. van der Meij en Pastoor J. Steenvoorden. Muzikale medewerking is er door het parochiekoor Cantemus Domino en organist Jeroen de Ridder. Voor de kinderen is er Kinderwoorddienst. De collecte is bestemd voor de Oecumene. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij de koffie of thee. Wij hopen op een mooi samenzijn!

De Raad van Kerken Naaldwijk