Oecumenische viering met Pinksteren via internet

oecumenisch-viering.jpgOp 31 mei vieren wij dit jaar Pinksteren. Dit jaar was gepland om dit als kerken samen te vieren en wel in de open lucht op het Wilhelminaplein. Maar door alle beperkende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan kan die openluchtviering dit jaar niet doorgaan. Toch gaan we dit samen vieren en iedereen kan hiervan meegenieten omdat het, met beeld, wordt uitgezonden via internet: Facebook en Kerkomroep.

Het aantal mensen dat tegelijk kan meekijken via Kerkomroep is gelimiteerd, maar via Facebook kunnen heel veel mensen meekijken. Deze oecumenische viering heeft als thema: ‘Verbonden’. We lezen twee Bijbelteksten waarin taal belangrijk is: elkaar spreken en elkaar verstaan. Juist in deze tijden waarin wij lichamelijk afstand moeten houden wordt nabijheid gemist. Kan elkaar spreken daarbij helpen en ons met elkaar verbinden?
Dominee Kok en diaken Dits zullen in deze viering voorgaan en u kunt de uitzending volgen vanaf ongeveer 10:00 uur, maar u kunt ook op een later tijdstip de uitzending bekijken.
Dominee Eibert Kok en diaken Ronald Dits