American Church Choir in Oude Kerk

Zondag 20 september wordt er in de “Oude Kerk” weer een avonddienst gehouden van de Commissie Bijzondere Diensten. De voorganger in deze dienst is ds. J. van Westenbrugge uit Hoek van Holland. Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal leden van het American Church Choir uit den Haag onder leiding van de dirigent de heer John Bakker.

De leden van het koor zijn van nationale – en internationale afkomst en hun repertoire is Engelstalig. Zij zingen van Bach tot negro-spirituals, vermengd met befaamde Engelse kerkmuziek. Het voltallige koor heeft al meerde maken opgetreden in de Oude Kerk en zingen hier graag vanwege de prachtige akoestiek. Dit keer komen zij in verband met Covid-19 met vier professionele zangers en dat zal zeker te horen zijn, deze bijzondere stemmen vullen met gemak de Oude Kerk. Een aantal gemeenteleden zullen de overige liederen ten gehore brengen. In de Bijeen van 17 september en op de website zal de link vermeld worden om u op te geven. We hopen, als vanouds weer op een schitterende dienst.
Commissie Bijzondere Diensten