Opening van het schooljaar.

schooldienst 20180916Op 16 september 2018 wordt de openingsdienst voor het nieuwe schooljaar gehouden. Het thema is: ‘Ontwerpen’. We denken daarbij aan: nieuw maken, creëren. Ontwerpen daagt je uit om het beste uit iets te halen, te zoeken naar oplossingen. Het daagt uit tot samenwerken en openstaan voor de ideeën van anderen: alleen ga je snel, samen kom je verder. Je kunt elkaar aanvullen! Zo kunnen we samen het nieuwe schooljaar tot een mooi jaar maken! Het scheppingsverhaal staat in deze viering centraal.

Ds. Marjan de Vries is de voorganger en leerlingen en leerkrachten van de Ouverture en de Rehoboth werken mee. Iedereen is van harte welkom, ook als je niet op één van de scholen zit!

Namens de voorbereidingscommissie,
Mieke van der Lugt.