Kerkbalans van start

logo kerkbalansKerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze leden in de tweede helft van januari gul te geven voor onze eigen plaatselijke kerk.
Het is de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.