Digitale Adventskalender dag 16

Peter en Ada Penning geven vandaag een kleuropdracht mee, zodat de hoop, de moed en de kracht weer meer kleur krijgen! De Adventstijd is een tijd van hopen op het licht. Mogen onderstaande woorden je kracht geven en inspireren. Het is een gedichtje van Toon Hermans. De kleurplaat kan je printen en kleuren.kleurplaat

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed, geef elkander hoop, als j’ elkaar ontmoet. Niet met dure woorden, een rede of een preek, nee, zo maar bij de slager of in de apotheek. Op een caféterrasje, of in de bioscoop, al is het nóg zo vluchtig, maar geef elkander hoop.