Belijdeniscathechese - is het wat voor jou?

vertrouwen-hoop-liefde-inspiratie-dromen-leef-geloof1512946390.jpgOoit sprak iemand de zin uit: ‘geloven is de weg van twijfel naar vertrouwen’. Toen dacht ik ‘o, geloven gaat dus niet over zeker weten. Twijfel mag een plek hebben. En geloven is dus blijkbaar steeds onderweg zijn.’
Ook dit jaar gaat er weer een belijdeniskring van start. We vormen een groep waarmee we in gesprek gaan over geloofsvragen: Wat geloof ik nou eigenlijk? En ook: wat geloof ik niet? De belijdeniskring geeft je de ruimte om bewust met deze vragen bezig te zijn. Je zult als je deelneemt zien dat gaandeweg steeds meer duidelijk wordt hoe jouw weg met geloven loopt. En hoe jij erin staat.

We staan gedurende een aantal avonden stil bij wat de betekenis is van het christelijk geloof. De apostolische geloofsbelijdenis zal daarbij onze leidraad zijn. Binnen het programma is voldoende ruimte voor je eigen inbreng. Ook als je misschien het gevoel hebt dat belijdenis doen voor jou veel te hoog gegrepen is, omdat je te weinig van de Bijbel afweet, of omdat je best wel twijfelt over je geloof, ben je welkom. Het zijn juist goede redenen om eens stil te staan bij deze vragen.
Iedereen, jong of oud is welkom. Ook wanneer je helemaal niet weet of je belijdenis wilt doen, kun je meedoen. Want we gaan met elkaar op weg, en in de loop van de tijd zal wel blijken wat de uitkomst is. Op dinsdag 5 maart zal er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst zijn in de Ontmoetingskerk. Deze avond is bedoeld om uit te leggen wat we precies gaan doen, je kunt al je mogelijke vragen hier stellen. Daarna kun je beslissen of je mee wilt doen. Wanneer we verder gaan samenkomen, spreken we in onderling overleg af.
Ds. Marjan de Vries