Protestanse Gemeente Naaldwijk

Verdiepen in het geloof

labirint-am-220.jpgDe gemeente als lerende gemeente! Verdiepen in het geloof biedt kansen om te leren van elkaar.
In de verschillende (gespreks-)groepen worden ontmoetingen tussen gemeenteleden en belangstellenden gestimuleerd. Vragen vanuit de samenleving, maar ook vanuit de kerken kunnen met elkaar besproken worden.  Ieder jaar wordt in samenwerking met de taakgroep Pastoraat een serie gespreksavonden voor gemeenteleden georganiseerd over een bepaald thema. Verder faciliteren we cursussen voor de verschillende taak- en werkgroepen in de gemeente, gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de taken door vrijwilligers in het kerkenwerk. Het totale activiteitenoverzicht vindt u hier en in deze folder. Hiernaast vindt u meer informatie over gespreksgroepen en meditatiegroep.