Protestanse Gemeente Naaldwijk

Verdiepen in het geloof

labirint-am-220.jpgDe gemeente als lerende gemeente! Verdiepen in het geloof biedt kansen om te leren van elkaar.
In de verschillende meditatie- en gespreksgroepen worden ontmoetingen tussen gemeenteleden en belangstellenden gestimuleerd. Vragen vanuit de samenleving, maar ook vanuit de kerken kunnen met elkaar besproken worden.  Verder faciliteren we cursussen voor de verschillende taak- en werkgroepen in de gemeente, gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de taken door vrijwilligers in het kerkenwerk. Het totale activiteitenoverzicht vindt u hier en in deze folder. Hiernaast vindt u meer informatie over gespreksgroepen en meditatiegroep.