Protestanse Gemeente Naaldwijk

De invloed van de Bijbel op het Nederlands

Met Rianne de Zeeuw-Oprel op woensdag 6 februari 2019 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Het is 400 jaar geleden dat tijdens de Synode van Dordrecht werd besloten de hele Bijbel te vertalen uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands. Onze taal is doorspekt met Bijbelse uitdrukkingen en zegswijzen. Hebben we die aan deze Statenvertaling te danken of ligt het toch iets anders? Zonder jeremiëren en muggenziften kijken we naar de relatie tussen ons huidige taalgebruik en de Bijbel. Het is niet de bedoeling om alleen te luisteren, maar u wordt uitgedaagd actief mee te denken.
Rianne de Zeeuw-Oprel is docent Nederlands aan de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam.