Bijbelen

bijbelenNiets is boeiender dan Bijbelverhalen (opnieuw) met elkaar lezen. Rebible, of Bijbelen in gewoon Nederlands. Zeven gespreksavonden met bekende en minder bekende Bijbelverhalen en een afsluitende avond, steeds op de laatste maandag van de maand. Alle avonden starten om 20.00 uur en worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Dit seizoen sluiten we aan bij het thema ‘Inclusief’ en zijn Bijbelgedeeltes gekozen waarin mensen mogen meedoen of juist worden buitengesloten.

  • 28 september 2020 met Carel van der Meij, Nehemia 13: 23-29. In deze tekst lijkt het er op dat mensen buitengesloten worden. Hoe moeten we zulke teksten lezen?
  • 26 oktober 2020 met Eibert Kok, Genesis 1 en 2. Geven de scheppingsverhalen ons een scheppingsorde van man en vrouw? Wat gebeurt er als we die verhalen queer lezen?
  • 30 november 2020 met Marjan de Vries, Jeremia 31. We lezen over het verbond dat God opnieuw sluit met alle mensen. Wat betekent in verbinding staan met elkaar voor ons?
  • 25 januari 2021 met Sietske van der Hoek, Mattheüs 18: 1-5 en Marcus 10: 13-16. Over kinderen. En vertelt ons dit verhaal iets over mensen met een verstandelijke beperking?
  • 22 februari 2021 met Marjan de Vries, Filippenzenbrief 2: 12-18. Soms wordt inclusiviteit heel scherp gesteld. Dat botst met ons levensgevoel. Hoe lezen wij zo’n passage?
  • 29 maart 2021 met Eibert Kok, Leviticus 21: 20, Matteüs 19: 12 en Handelingen 8: 26-40. Duistere teksten over castratie en een eunuch die vrolijk mee mag doen.
  • 26 april 2021 met Carel van der Meij, Marcus 5: 1-20. Mensen met psychische kwalen kregen een plek aan de rand van de samenleving. Hier wordt iemand die buitengesloten is binnen de kring gehaald.
  • 31 mei 2021 afsluiting