Jaarplan 2015

Jaarplan 2015 Protestantse gemeente Naaldwijk

Het meerjarenbeleid is vastgesteld en vormt de basis voor het werkplan 2015 -2016.


De 4 kernpunten zijn:

 1. Bestaande basis en pastorale activiteiten kritisch en vernieuwend doorzetten, waarbij accent wordt gelegd bij pastoraat en diaconaat op ouderen en degenen die dreigen te vereenzamen binnen en buiten onze gemeente.
 2. Inhoud en uitvoering geven aan kerk zijn in de buurt: voedselbank, buurt restaurant, open eettafel e.d.
 3. Nieuwe vormen van samen zijn, activiteiten en communicatie ontwikkelen voor twintigers om hen te inspireren in geloof en zingeving.

Het werkplan voor het seizoen 2015 – 2016 voor de kleine kerkenraad.

 1. Uitvoering koers van de kerk:
  1. Buurtrestaurant – open eettafel: diaconie
  2. Aanstellen jongerenwerker of kerkelijk werker voor twintigers op basis van: profiel – werving en selectie. Aan het werk: luisteren, mogelijk initiatieven nemen en communicatie op zetten
  3. Pastoraat: 40 -55 project en follow up doopouders: programma Geloofsopvoeding
 2. 50 jaar Ontmoetingskerk
 3. Samenwerking Oude Kerk
 4. Vrijwilligersinzet / ambtsdragers: toekomst perspectief
 5. Groene kerk: invulling door werkgroep. Hoewel de link met de werkgroep via de diaconie loopt, is het gewenst 2 x per seizoen rapportage of voorstellen van de werkgroep in de kleine kerkenraad te bespreken.
 6. Beleving van de vieringen

Augustus 2015