Gebruiksplan Ontmoetingskerk

gebruiksplan_ontmoetingskerk.pngNu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld, hebben we de mogelijkheid om de Ontmoetingskerk binnen de regels te ontsluiten. De werkgroep corona, bestaande uit Peter de Jong (college van kerkrentmeesters), Piet Kloosterhuis (facilitair coördinator) en Rianne de Zeeuw-Oprel (voorzitter kerkenraad) hebben daartoe een gebruiksplan (versie 15 juli 2020) opgesteld.

Uitgangspunten bij de opstelling van dit plan zijn:

  1. Het coronavirus niet verspreiden;
  2. Het gemeenteleven gaande houden;
  3. Verstandig omgaan met de verruimde mogelijkheden.

Het gebruiksplan (versie 15 juli 2020) geeft een algemeen kader weer waarbinnen gewerkt moet worden en werkwijzen en randvoorwaarden voor de activiteiten die plaatsvinden in de Ontmoetingskerk.