Visie

In 2007 zijn de Gereformeerde Ontmoetingskerk en de Hervormde Kandelaargemeente samengegaan als Protestantse gemeente te Naaldwijk. Onze gemeente telt 2.900 leden en is veelkleurig. Van behoudend tot vrijzinnig; zoekers, doeners en denkers. Er is bij volledige bezetting een team van drie fulltime predikanten.

Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen getuigen van het geloof, de hoop en de liefde die hen vanuit het christelijk geloof beweegt. Een gemeenschap die zichtbaar aanwezig is in de samenleving voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving en voor alle mensen die aandacht en zorg nodig hebben.

De gemeenschappelijke bron waaruit wij ons geloofsleven voeden en richting willen geven, benoemen wij als:

  • God als onbegrensde liefde
  • Jezus die deze liefde zichtbaar maakt voor alle mensen, als de mens waarin God zich laat vinden
  • De Bijbel, een oud boek vol verhalen over God en mensen, wat ons nog steeds inspireert

Uit de Bron putten wij geloof, hoop en liefde die we dienend, lerend en vierend zichtbaar willen maken.

  • Dienen in de vorm van luisteren, raad en daad, delen, zorg en aandacht voor elkaar
  • Leren in de vorm van gesprek, uitleg, uitwisseling, ontmoeting
  • Vieren in de vorm van liturgie, rituelen, stilte en bezinning, zingen, bidden, samenzijn