Wij zijn een kerk voor iedereen

Om waar te maken dat wij een kerk voor iedereen zijn brengt in de huidige coronatijd extra uitdagingen met zich mee. We maken daarom meer gebruik van de telefoon en email. Geef daarom uw telefoonnummer en email-adres door.

Vacature predikant

Voor onze open, gastvrije en vooruitstrevende geloofsgemeenschap zijn we op zoek naar een ervaren predikant (0,7-1,0 fte). Met elkaar willen we door verbinding, inspiratie en aandacht het geloof vormgeven. Maakt dit je nieuwsgierig, klik voor meer informatie over de vacature op deze link.

Online diensten en meditaties

Op zondagmorgen 9.30 uur is iedereen van harte welkom in de Ontmoetingskerk. De uitzending van de kerkdienst en de meditaites op dinsdag en vrijdag om 19.30 uur zijn te zien op:

Ontmoetingskerk live Youtube Ontmoetingskerk Kerkomroep

Vesper collectedoel seizoen 2021/2022.

Pauluskerk-kerkzaal-600x400.jpgHet collecte doel tijdens de vespers op zondagavond in de Oude Kerk is wederom dit seizoen voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Wat is de Pauluskerk
Pauluskerk is een Diaconaal Missionair Centrum welke streeft naar Barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Voor wie is de Pauluskerk
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk is er en komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden:

  • dak – en thuislozen,
  • verslaafden,
  • mensen met psychiatrische problemen,
  • mensen zonder geldige verblijfspapieren,
  • mensen zonder betaald werk,
  • jongeren en kwetsbare ouderen.

Ieder mens is in de Pauluskerk onvoorwaardelijk welkom.

Hoe realiseert de Pauluskerk dit
Kerkdiensten, het is een open geloofsgemeenschap.
Pastoraat –kerk café –avondgebed – leerhuis – stiltecentrum –senioren ontmoetingen.
Helpen waar geen helper is –medische hulp – juridisch spreek uur – vluchtelingen werk – openbaar eethuis – wassen douchen – kapper – door verwijzing naar externe hulp en organisaties.
Opvang van mensen, ze levenskracht geven door hen te laten zien en meedoen met kunst en cultuur maar heel belangrijk werk, opleiding en dagbesteding.
Opkomen voor deze mensen en hun stem laten horen op landelijk en gemeentelijk niveau.

U ziet de Pauluskerk omvat het gehele diaconale werkveld, zonder aanziens des persoons. De Pauluskerk brengt de 7 werken van barmhartigheid op ieder moment in praktijk. Kijk voor uitgebreide info over de Pauluskerk op hun website. Daar kunt U ook een filmpje zien over de Pauluskerk.
Wij hopen op uw collecte steun voor dit enorme diaconale werk: het is om de hoek heel dichtbij.

Giften zijn uiteraard ook welkom deze over te maken op rek: nl37rabo0135357845 van de diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk onder vermelding van: De Pauluskerk.

De Diaconie.


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk