Veertigdagentijd project Kinderkring

3d-NBG-Berg-voorkant-kl.jpgWe volgen dit jaar het project ‘Tussen hemel en aarde’. In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet.

Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op Palmzondag en paaszondag horen we het paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld. Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt’ (Matteüs 28:20). Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een 3D-berg waaraan verschillende voorwerpen opgehangen kunnen worden. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort.