Wij zijn een kerk voor iedereen

Om waar te maken dat wij een kerk voor iedereen: geïnspireerd door de Bijbel en ons geloof zijn wij een dienende, lerende en vierende geloofsgemeenschap. Ons motto is:

Verbinding, Inspiratie, Aandacht

Online diensten (aangepast vanwege energiebesparing)

Om energie te besparen houden we vanaf januari tot en met april (2023) gezamenlijke diensten, afgewisseld in de Ontmoetingskerk en de in Oude Kerk. De diensten vanuit de Oude Kerk zijn te volgen via Kerkomroep.
De avondvespers - zoals vermeld in de flyer - gaan in bovengenoemde periode om dezelfde reden niet door. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de Trommelvesper op 16 april en de Bijzondere dienst op 23 april. In de agenda (of helemaal onderaan deze pagina) staat vermeld in welke kerk de morgendiensten plaatsvinden.

De uitzendingen van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te zien op:

Ontmoetingskerk live Youtube Ontmoetingskerk Kerkomroep

De kleuren van het kerkelijk jaar

De kleuren van het kerkelijk jaar in de Protestantse gemeente te Naaldwijk

Er worden in het kerkelijk jaar vier kleuren gebruikt: wit, rood, paars en groen.

Wit is de kleur vanreinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar deheilige Geest.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

· Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4ezondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december). De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.

· Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).

· Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.

· Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd.De kleur is dan paars.

· Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.

· In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.

· Op Pinksteren is de kleur rood.

· Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.

· Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

· Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:

· Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.

· Bij een trouwviering is dekleur wit.

· Bi jeen uitvaart is de kleur (meestal) wit.

· De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen. Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk