Wij zijn een kerk voor iedereen

Om waar te maken dat wij een kerk voor iedereen zijn brengt in de huidige coronatijd extra uitdagingen met zich mee. We maken daarom meer gebruik van de telefoon en email. Geef daarom uw telefoonnummer en email-adres door.

Online diensten en meditaties

Op zondagmorgen 9.30 uur zenden we de kerkdienst uit vanuit de Ontmoetingskerk en op dinsdag en vrijdag om 19.30 uur een meditatie. Om kerkdiensten bij te wonen moet u zich inschrijven.

Inschrijven kerkdienst Ontmoetingskerk live Youtube Ontmoetingskerk Kerkomroep Meditaties

De kleuren van het kerkelijk jaar

De kleuren van het kerkelijk jaar in de Protestantse gemeente te Naaldwijk

Er worden in het kerkelijk jaar vier kleuren gebruikt: wit, rood, paars en groen.

Wit is de kleur vanreinheid, licht, feest.

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar deheilige Geest.

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw.

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt:

· Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4ezondag vóór Kerst, dus de zondag die valt in de periode 27 november - 3 december). De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de kleur in de Adventsperiode is paars.

· Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen).

· Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen.

· Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd.De kleur is dan paars.

· Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit.

· In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.

· Op Pinksteren is de kleur rood.

· Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen.

· Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 november) de kleur wit.

· Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar:

· Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant wordt de kleur rood.

· Bij een trouwviering is dekleur wit.

· Bi jeen uitvaart is de kleur (meestal) wit.

· De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen. Als de zondag ná Pinksteren gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt.


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk