Samenstelling van de Taakgroep Vieren

Naam Telefoon Functie
Vacant
Voorzitter
Hetty Wesstein
642510 Secretaris
Tine van Baalen
622530 Lid