Overzicht van de leden van de Taak- en Werkgroepen


Kerkenraad
Diaconie
Pastoraat
Kerkrentmeesters
Taakgroep Communicatie
Taakgroep Vieren
Commissie Bijzondere diensten
Werkgroep Bezinning Beleving Verdieping
Werkgroep Groene Kerk
Werkgroep Kerk in Actie buitenland
Werkgroep Kerk met Stip

Taakgroep/Werkgroep gegevens ZoekGroep-include.php
Samenstelling van de Kleine Kerkenraad

Naam Telefoon Functie
Vacant
Kerkenraad - Voorzitter
Sietske van der Hoek
06-23741921 Predikant wijk Oost
Marjan de Vries
237676 Predikant wijk West
Ard Doelman
623123 College van Diakenen
Philip Koelemij
630838 Taakgroep Pastoraat
Vacant
Taakgroep Vieren
Vacant
Taakgroep Communicatie
Leo van der Wel
Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping
Jan Kuijvenhoven
06-53169418 Ouderling met bijzondere taak