Kerkenraad
Diaconie
Pastoraat
Kerkrentmeesters
Taakgroep Communicatie
Taakgroep Vieren
Commissie Bijzondere diensten
Werkgroep Bezinning Beleving Verdieping
Werkgroep Groene Kerk
Werkgroep Kerk in Actie buitenland
Werkgroep Kerk met Stip

Taakgroep/Werkgroep gegevens ZoekGroep-include.php
Samenstelling van de Werkgroep Kerk in Actie buitenland

Naam Telefoon Functie
Leo van Geest
623093 Diaken
Kees van Gulik
Lid
Wim van Etten
Lid
Edward van Reenen
Lid