Kerkenraad
Diaconie
Pastoraat
Kerkrentmeesters
Taakgroep Communicatie
Taakgroep Vieren
Commissie Bijzondere diensten
Werkgroep Bezinning Beleving Verdieping
Werkgroep Groene Kerk
Werkgroep Kerk in Actie buitenland
Werkgroep Kerk met Stip

Taakgroep/Werkgroep gegevens ZoekGroep-include.php
Samenstelling van de Werkgroep Kerk met Stip

Naam Telefoon Functie
Leo Prins
623407 Diaken
Jan Janse
628383 Lid
Piet Vellekoop
Lid
Kees van Staalduine
Lid