Overzicht van de leden van de Taak- en Werkgroepen


Kleine Kerkenraad
Diaconie
Pastoraat
Kerkrentmeesters
Taakgroep Communicatie
Taakgroep Vieren
Werkgroep Bezinning Beleving Verdieping
Werkgroep Groene Kerk
Werkgroep Kerk in Actie buitenland
Werkgroep Kerk met Stip

Taakgroep/Werkgroep gegevens
Naam Ard Doelman
Straat Anne Vondelingplantsoen 20
Plaats Naaldwijk
Mail arddoelman@caiway.nl
Telefoon 623123
Functie College van Diakenen
Groep Kerkenraad