Bijbelen

bijbelenBijbelverhalen (opnieuw) samen lezen is boeiend. Zeven gespreksavonden met bekende en minder bekende verhalen en een afsluitende avond, steeds op de laatste maandag van de maand. Aanvang: 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Dit seizoen sluiten we aan bij het thema ‘Inclusief’ en zijn Bijbelgedeeltes gekozen waarin mensen mogen meedoen of juist worden buitengesloten.

 • 28 september 2020 met Carel van der Meij,
  Nehemia 13: 23-29. Hier lijken mensen buitengesloten te worden. Hoe moeten we zulke teksten lezen?
 • 26 oktober 2020 met Eibert Kok,
  Genesis 1 en 2. Geven de scheppingsverhalen ons een scheppingsorde van man en vrouw? En wat als we die verhalen ‘queer’ lezen?
 • 30 november 2020 met Marjan de Vries,
  Jeremia 31. Over het verbond dat God opnieuw sluit met alle mensen. Wat betekent in verbinding staan met elkaar?
 • 25 januari 2021 met Sietske van der Hoek,
  Mattheüs 18: 1-5 en Marcus 10: 13-16. Over kinderen. Gaat het hier over mensen met een verstandelijke beperking?
 • 22 februari 2021 met Marjan de Vries,
  Filippenzenbrief 2. Soms wordt inclusiviteit heel scherp gesteld. Dat botst met ons levensgevoel. Hoe lezen wij zo’n passage?
 • 29 maart 2021 met Eibert Kok,
  Leviticus 21: 20, Mattheüs 19: 12 en Handelingen 8: 26-40. Teksten over castratie en een eunuch die vrolijk mee mag doen.
 • 26 april 2021 met Carel van der Meij,
  Marcus 5: 1-20. Mensen met psychische kwalen kregen een plek aan de rand van de samenleving. Hier wordt iemand die buitengesloten is binnen de kring gehaald.
 • 31 mei 2021 Afsluiting