Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2021 – 2022

Alle onderstaande avonden zijn geannuleerd. Ze zullen volgend seizoen 2022-2023 opnieuw worden ingepland.

Op de Leerhuisavonden gaat het over het lezen van de Schriften. Met deskundigen van elders proberen we nieuw licht te werpen op die oude teksten. De bijeenkomsten van het Leerhuis worden gehouden op woensdagavonden in het koor van de Oude Kerk van 19.30-22.00 uur. Elke avond wordt afgesloten met een vesper. Toegangsprijs per avond: € 5

Insluiting en uitsluiting in de Schriften
Met de Bijbel in de hand kunnen bepaalde groepen mensen worden buitengesloten of achtergesteld. Met een andere manier van lezen kunnen die teksten juist ruimte bieden waardoor mensen niet meer buitengesloten of achtergesteld worden. Hoe lezen we de Schriften?

Omgaan met fysieke en verstandelijke beperkingen

Op woensdag 12 januari 2022 met Dennis Verboom
Verschillende Bijbelteksten sluiten mensen met een beperking uit van deelname, terwijl andere Bijbelteksten juist aangeven dat iedereen er helemaal bij hoort. Dennis Verboom, theoloog en predikant, zal vanuit zijn eigen expertise, ervaring en werk als geestelijk verzorger bij het Westerhonk in Monster en de Lindenhof in Delft lijnen proberen te trekken vanuit de Schriften en nieuw licht werpen op Bijbelteksten.

De Bijbel en transgender personen
Op woensdag 9 februari 2022 met Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar.
Wat gebeurt er als we Bijbelteksten lezen door de ogen van transgender personen? Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de PThU in Amsterdam, en Jolanda Molenaar, theoloog en coördinator van de gespreksgroep Transgender en Geloof van de belangenorganisatie Transvisie, redigeerden in 2019 het boek ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’. Zij geven ons een nieuwe kijk op Bijbelteksten.

Black Lives Matter
Op woensdag 16 maart 2022 met pastor Elroy George
De discussie over racisme in onze samenleving laaide voorjaar 2020 ook in ons land op na de dood van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man. Pastor Elroy George, voorganger bij The Good News Church in Den Haag en voorzitter van de Council of International Churches, zal ons vanuit zijn ervaring en expertise meenemen langs Bijbelteksten met de vraag wat deze Bijbelteksten daarover vandaag de dag te zeggen hebben.