Leerhuis: De Bijbel en transgender personen

leerhuis.jpgMet de Bijbel in de hand kunnen bepaalde groepen mensen worden achtergesteld of buitengesloten. Zou dat de bedoeling zijn? Met een andere manier van lezen kunnen diezelfde teksten soms juist ruimte bieden waardoor mensen niet meer buitengesloten of achtergesteld worden. In het Leerhuis proberen we elke keer weer de Schriften opnieuw te lezen en proberen we dit seizoen te kijken naar teksten die mensen lijken uit te sluiten. Kunnen we die teksten ook ander lezen? Zodat er wel ruimte komt?

Op woensdag 9 februari 2022 zullen er twee sprekers zijn die ons zullen meenemen in een nieuwe manier van Bijbellezen: Hoe lichten Schriftwoorden op als ze gelezen worden door de ogen van transgender personen? De twee sprekers, Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar, vormden met nog twee anderen de redactie van het boek dat in 2019 verschenen is ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’. Heleen Zorgdrager is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en Jolanda Molenaar is transtheoloog, transgender pastor en coördinator van de gespreksgroep Transgender en Geloof van de belangenorganisatie Transvisie. Zij zullen verschillende manieren van Bijbellezen naast elkaar zetten en daarbij ook voorbeelden geven welke gevolgen dat heeft voor de interpretatie van bepaalde Bijbelpassages. Door passages anders te lezen lijkt de Bijbel een veel minder strak man-vrouw schema te bieden dan traditioneel gedacht en komt er ruimte voor meer genderdiversiteit.
Op woensdagavond 9 februari 2022 om 19.30 uur in de Oude Kerk. Toegangsprijs € 5. De avond wordt afgesloten met een korte vesper.