Martelaren van Gorcum

Les_19_Martyrs_de_Gorkum.jpgIn de Oude Kerk wordt dit jaar het 450 jarige bestaan van de Reformatie in ons dorp herdacht. Dat is aanleiding voor een jubileumjaar. Maar niet alles omtrent de Reformatie is fraai. Ook in het ontstaan van de Reformatie was onverdraagzaamheid en zijn er slachtoffers gevallen. Bijvoorbeeld in 1572 werd Gorinchem door de Geuzen ingenomen en werden er, ondanks de afspraken met Willem van Oranje over geloofsvrijheid, zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders, gevangengenomen, gefolterd en opgehangen. Een jaar over de Reformatie is niet compleet zonder ook de slachtoffers te benoemen die er vielen en de schaduwkant die ook bestond.

Met pastoor J.C.M. Steenvoorden op donderdag 20 oktober 2022 in de Oude Kerk