Gebruiksplan Ontmoetingskerk, versie 18 november

gebruiksplan ontmoetingskerkDe werkgroep Corona, bestaande uit Peter de Jong (college van kerkrentmeesters), Piet Kloosterhuis (facilitair coördinator) en Rianne de Zeeuw-Oprel (voorzitter kerkenraad), is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het opstellen van het gebruiksplan (versie 18 november) van de Ontmoetingskerk. In dit plan kunnen alle bezoekers lezen welke maatregelen we hebben getroffen om enerzijds het coronavirus niet te verspreiden en anderzijds het gemeenteleden gaande en de Ontmoetingskerk open te houden.

Uitgangspunten bij de opstelling van dit plan zijn:

  1. Het coronavirus niet verspreiden;
  2. Het gemeenteleven gaande houden;
  3. Verstandig omgaan met de verruimde mogelijkheden.

Het  gebruiksplan (versie 18 november 2020) geeft een algemeen kader weer waarbinnen gewerkt moet worden en werkwijzen en randvoorwaarden voor de activiteiten die plaatsvinden in de Ontmoetingskerk.