Er is meer ruimte, gun die elkaar!

Vanaf zondag 26 september is aanmelden voor de kerkdienst niet meer nodig! Bovendien is er weer elke zondag kinderoppas en kinderkring. We vinden dat heel erg fijn en hopen dat we daarmee de drempel verlagen.
U kunt weer door alle ingangen binnenkomen en gebruik maken van de kapstokken. We vragen u plaats te nemen op de stoelen van de oneven rijen en nog een stoel tussenruimte te houden tussen verschillende huishoudens. Passeert u elkaar niet in de rijen. Mocht er onvoldoende ruimte zijn, dan worden de even rijen voor het liturgisch centrum van vooraf open gesteld, te beginnen met de tweede rij en indien nodig volgende rijen. De kosters houden dit in de gaten.
Bij het verlaten van de kerk naar huis of naar de koffie, houdt de koster nog de regie. Voor het koffiedrinken geldt dat iedereen een zitplaats moet kiezen. Er worden wel wat meer stoelen geplaatst.
We hopen dat we elkaar weer zullen ontmoeten!
Namens de kerkenraad en de coronawerkgroep, Rianne de Zeeuw-Oprel