Groene kerk

Klimaatalarm

klimaatalarm.jpgOp zondag 14 maart wordt in het hele land, van Groningen tot Maastricht het Klimaatalarm geslagen. Dit Klimaatalarm is een initiatief van de Landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Want het gaat niet goed met het klimaat op aarde. Door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, door menselijke activiteiten stijgt de gemiddelde temperatuur. Het poolijs smelt, de biodiversiteit neemt af en het koraal sterft, het weer wordt extremer en we zien wereldwijd meer hittegolven, bosbranden, droogte en overstromingen. Vooral de stijging van de zeespiegel vormt een bedreiging voor ons dichtbevolkte en laaggelegen land.

Je mag verwachten dat onze overheid vergaande maatregelen neemt en een duidelijke regie voert. Helaas heeft ‘het groenste kabinet ooit’ het laten afweten. We halen de klimaatdoelen niet en zijn één van de minst duurzame landen in Europa. Het moet en kan anders!

Laten we zorgen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt te verduurzamen. Zodat er echte oplossingen komen voor gezinnen, boeren, kleine ondernemers. Voor jongeren, inheemse groepen, voor ons allemaal. Op 17 maart zijn de verkiezingen. Op 14 maart laten wij door heel Nederland van ons horen

In onze regio is er een Coronaproof demonstratie op de Koekamp in Den Haag. Daar kunt u heen gaan, maar thuis kunt u ook wat doen. Om precies 15.00 uur kan iedereen meedoen door 1 minuut lawaai te maken vanuit huis, tuin of balkon. U kunt de manifestatie op de Koekamp ook online volgen

De organisatie roept kerken en moskeeën op om de actie te ondersteunen door het luiden van de kerkklokken. De kerk(en) in Naaldwijk en wellicht ook in andere kernen van het Westland doen mee aan het klimaatalarm door op zondag 14 maart, exact om 15.00 uur, één minuut de kerkklokken te luiden.

 

Werkgroep Groene kerk