Samenstelling van de Kerkenraad

Naam Telefoon Functie
Rianne de Zeeuw
06-23546279 Voorzitter
Maja Burger
620077 Scriba
Sietske van der Hoek
06-23741921 Predikant Wijk Midden
Carel van der Meij
071-7851933 Predikant Wijk Zuid
Marjan de Vries
237676 Predikant Wijk West
Karel Vromans
06-53435330 College Kerkrentmeesters
Philip Koelemij
630838 Taakgroep Pastoraat
Piet van Leerdam
630298 Taakgroep Vieren
Jan Kuijvenhoven
06-53169418 Jeugdraad
Ard Doelman
623123 College van Diakenen
Dieuwke Vreugdenhil
Taakgroep Communicatie
Vacant
Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping