Fiscale informatie over uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

kerkbalans.pngIn het kader van de actie Kerkbalans worden wij jaarlijks financieel ondersteund door meer dan duizend leden uit onze kerkelijke gemeente. De overheid onderkent het belang van het in stand houden van het kerkelijk werk en stimuleert dit door uw bijdrage aftrekbaar te maken voor de belasting. Uw gift is echter niet geheel aftrekbaar. Dit is afhankelijk van o.a. uw belastbaar inkomen en andere giften die u doet. U kunt de gift wel geheel aftrekbaar maken als u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ afsluit. Hierin verklaart u voor een periode van minimaal 5 jaar een jaarlijkse gift te doen.

Lees meer: Fiscale informatie over uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)