Kinderkring 9 mei "Net als soldaten"

kinderkring20210509.jpg

Wekrbladen 4-8 jarigen, werkbladen 9-12 jarigen

Kinderkring 25 april

De kinderkring gaat vandaag over Jesaja. Hij vertelt over een koning die komt en die alles zal veranderen. De werkbladen, een quiz en een puzzel, die je kunt maken staan hier ook bij.

Cijferpuzzel Quiz


Veel plezier bij de kinderkring!

Kinderkring 2 mei

De kinderkring gaat vandaag over "Gratis eten en drinken".

Kinderkring achtergronden van het onderwerp.


Veel plezier bij de kinderkring!

Kinderkring 16 mei


Veel plezier bij de kinderkring!

Kinderkring 30 mei


Veel plezier bij de kinderkring!

Kinderkring 13 juni


Veel plezier bij de kinderkring en met deze kleurplaat!

Kinderkring 8 augustus, Daniel in de leeuwenkuil


Veel plezier bij de kinderkring!

Een palmpaasstok maken!!

Van de twee latjes maak je een kruis. Je kan ze makkelijk met plakband aan elkaar maken.

  • Waarom is het de vorm van een kruis?

Bij het Paasverhaal denken we aan Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis.

Versier de stok - als je wilt - met crêpepapier of gekleurde tape.

  • Het Paasfeest is echt een feest en als er een feest is dan versieren we alles.

Je kan ook groene takjes aan het kruis vastmaken.

  • De groene takjes horen ook bij het verhaal van Palmpasen. De mensen zwaaiden naar Jezus met mooie takken omdat ze zo blij waren om hem te zien.

Prik het broodhaantje boven op het kruis.

  • Het haantje is van brood. Jezus at met zijn vrienden ook een broodmaaltijd. De haan speelt ook een belangrijke rol in het Paasverhaal.

Misschien hebben jullie nog paaseitjes?? Die kan je er ook heel leuk aanhangen met een touw of plakband.

  • De eitjes betekenen nieuw leven. Jezus stierf, maar hij stond op: een nieuw leven.

Jezus was in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Hij twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.” De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’. De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’
De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: ‘Leve de koning, de man die van God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’