header image

groenkerkAls Werkgroep Groene Kerk zijn we op zoek naar manieren om duurzamer/groener kerk te zijn. Dat is hard nodig, want we hebben 2 à 3 planeten nodig als alle mensen op aarde leven zoals wij nu doen. We leven op te grote voet. Het klimaat verandert door onze leefwijze. Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons allemaal. Om een duurzamer/groener kerk te zijn, hebben we aansluiting gezocht bij de Groenekerkenactie. Deze is opgezet om geloofsgemeenschappen te stimuleren om duurzamer en groener te worden en elkaar te inspireren.

Duurzaamheid is een veelgehoord begrip - ook in de kerk. Als geloofsgemeenschap kun je met duurzaamheid heel veel kanten op: kiezen voor milieuvriendelijk papier, zonnepanelen, eerlijke koffie of bewust bankieren bij een bank met dezelfde idealen. En zo is er nog veel meer te doen of te laten. In de Bijbel wordt het woord groen vrijwel altijd gebruikt in relatie tot landbouwgewassen waarvan mensen eten en leven. En het ontbreken van groen betekent in de Bijbelse context veelal het ontbreken van hoop, eerlijke verhoudingen en vrede. In een wereld die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht geven Groene Kerken een tegengeluid. En dat is een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk.

In 2015 is onze kerk een Groene Kerk geworden. Daarmee hebben we de intentie uitgesproken om groener te worden. Dat brengt natuurlijk een inspanningsverplichting met zich mee. In de afgelopen jaren hielden en in de komende jaren houden we ons bezig met duurzaamheid op 6 verschillende gebieden:

  1. Schepping en natuur
  2. Geloof en inspiratie
  3. Beleid en aanpak
  4. Bewust inkopen doen
  5. Geld
  6. Energie en klimaat

 Deze doelen zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan 2020.