Aandacht en zorg

bloemengroet klHet leven gaat lang niet altijd over rozen. En het is dan fijn als mensen aandacht krijgen in zo’n lastige periode.

 

College van Diakenen

Alle diakenen vormen met elkaar het College van diakenen. Zij coördineren alle diaconale acties en proberen te stimuleren dat we met elkaar een diaconale gemeente zijn. De diakenen zijn ook verantwoordelijk voor de collecten en voor de avondmaalsvieringen. Binnen het...


Zorg voor elkaar

De diaconie wil een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen als het gaat om het verlenen van zorg en financiële ondersteuning. Zeker in een tijd van crisis dreigen mensen tussen de wal en het schip te vallen. Door armoede, chronische kwalen of nog andere oorzaken kunnen mensen het gevoel...


 

Taakgroep Pastoraat

De Taakgroep Pastoraat bereidt het beleid inzake het pastoraat voor. Dat betekent dat er wordt nagedacht over de vraag: 'Hoe kunnen wij in onze kerk (en daarbuiten) omzien naar elkaar?' Daarnaast draagt zij de zorg voor de ondersteuning van de wijkteams, die bestaan uit ouderlingen, pastoraal medewerkers en diakenen. De...

Pastorale zorg

Pastorale zorg begint bij aandacht voor elkaar, een luisterend oor. Ieder mens heeft daar soms behoefte aan. Deze aandacht proberen we als gemeenteleden onderling aan elkaar te geven. Pastorale zorg kan ook gewenst zijn in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij problemen op emotioneel, sociaal, geestelijk of spiritueel gebied. Deze pastorale zorg...