Rode Loper: Vrij zijn!

logo De Rode LoperDeze dag is Bevrijdingsdag. We vieren de vrijheid! Daarom hebben we als thema voor de Rode Loper gekozen: Vrij zijn! De voorbereidingsgroep en de kerkband zijn weer hard aan de slag om er een mooie dienst van te maken. Wat betekent vrijheid voor ons? Is vrijheid alleen maar vrijheid blijheid of vraagt vrijheid ook dat we verantwoordelijkheid nemen om die vrijheid in stand te houden? Is vrijheid grenzeloos of is het toch goed dat er grenzen zijn? Zijn er misschien Bijbelverhalen die ons daarbij kunnen helpen? Ook zullen we het verhaal horen van iemand die zelf ervaren heeft hoe het is om te leven in onvrijheid. En wat een bevrijding het dan is als je weer kunt leven in een vrij land. Hoor het in de Rode Loper van 5 mei!

Palmpasen kinderkring XL

Palmpasen 2019Tijdens deze viering maken de kinderen met kinderkring XL Palmpasenstokken. Stokken die ons voorbereiden op de laatste week van Jezus leven. Met het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem maken we ons klaar voor de week die ons te wachten staat. We lezen het in Marcus 11:1-11.

Rode Loper: Neem eens de tijd!

de rode loperDe Rode Loper van 7 april: We moeten rennen, vliegen, onze telefoons in de gaten houden, onze studies goed afronden en tegelijk werken, en carrière maken,
de wereld over reizen, en ……. Neem eens de tijd! is het thema. De twintigersgroep van eat en read hebben nagedacht over dit thema en de rode loper dienst voorbereid. Op deze eerste zondag van april begint de dienst om 9:30 uur. De liederen worden muzikaal begeleid door de kerkband. Welkom Allemaal!

Over komende diensten

rode_loper.pngIedere zondag organiseert de Protestantse Gemeente Naaldwijk kerkdiensten waarin we geloof, hoop en liefde met elkaar delen en vieren. Dat kan een kerkdienst zijn met een traditionele vorm. Maar er zijn ook Rode-Loper-vieringen  (elke eerste zondag van de maand in de Ontmoetingskerk, m.u.v. januari en de zomer), waarin we andere muziek horen en zingen, begeleid door een band, en andere vormen gebruiken (film, sketches). Er zijn Hallo-Contact-vieringen (4x per jaar), waarin meer ruimte is voor gesprek en meditatie met elkaar. Er zijn vieringen met de basisscholen. Er zijn speciale vieringen voor kinderen en jongeren. Samen met de gemeente van de Oude Kerk organiseren we avondgebeden, ook in de stijl van Taizé. En er is een Vesper Plus programma, met aandacht voor kunst en poëzie, elke 3e zondagavond van de maand. Verder zijn er natuurlijk feestelijke vieringen op christelijke feestdagen. Een aantal andere vormen wordt hiernaast nog genoemd.