Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt de kerk en wikkelt lopende zaken af. Veel van deze zaken worden voorbereid door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en de Taakgroepen, allen vertegenwoordigd in de Kerkenraad. De werkgroepen Grone Kerk en Centrale Werving worden direct vanuit de kerkenraad aangestuurd. Minimaal twee keer per jaar wordt teruggekoppeld naar de gemeente via een gemeenteoverleg. Natuurlijk kunnen afzonderlijke gemeenteleden ook contact opnemen met de kerkenraad.