header image

Wij zijn een kerk voor iedereen! 


Geïnspireerd door de Bijbel en ons geloof zijn wij een dienende, lerende en vierende geloofsgemeenschap.
 

Inspiratie

kerkdienst klInspiratie zorgt ervoor dat je in beweging wilt komen, je wordt ergens door geraakt en dat motiveert je om actie te ondernemen, op zoek te gaan naar antwoorden. Inspiratie stimuleert het lerend vermogen en zorgt voor positieve energie. Ook zorgt inspiratie voor innerlijke motivatie om jezelf te verbeteren, te groeien. Een verhaal uit de Bijbel, een goed gesprek, een goed voorbeeld kan ons inspireren verder te zoeken of inzet te plegen. De kerk als gemeenschap wil een belangrijke inspiratiebron zijn.

Aandacht

bloemengroet kl

Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, positieve aandacht maakt het leven mooier en meer waardevol. Het gaat God om mensen, en wij gaan in die beweging mee. Dat is iets wat wij als kerk nastreven: mensen aandacht geven die een moeilijke tijd doormaken; aandacht geven bij hoogtepunten in het leven. Aandacht opent nieuwe mogelijkheden en stimuleert tot verbeteren, vernieuwen en leren. Aandacht geven aan mensen betekent investeren in mensen. En dat is iets wat heel goed bij het kerk zijn past en wat dus niet mag ontbreken.

Verbinding

verbinding klVerbinding is een belangrijk kernbegrip binnen onze kerk waarbij communicatie onmisbaar is. Het draait in de kerk om de ontmoeting met God en met elkaar. Mensen maken tijd om elkaar te ontmoeten, te helpen en gesprekken te voeren, soms heel vertrouwelijk. Tal van activiteiten brengt die verbinding tussen mensen tot stand. Of het nu de Bazar is of het buurtrestaurant, of het nu de seniorensoos is, een viering op zondag of een concert. In verbinding met elkaar kan gepraat worden over wat ons bezighoudt en delen we onze ervaringen, ons leven. Zo bieden we elkaar troost, als dat nodig is, maar er kan ook genoten worden van de goede kanten van het leven.

Hé, vertel!

Insiders vertellen waarom zij zich betrokken voelen bij deze kerk en wat ‘kerk zijn’ voor hen beteke...

Lees meer …

 

Organogram

organogram kerkenraad ledenraad kerkrentmeesters bbv jeugd communicatie diaconie vieren pastoraat

Lees meer …

 

Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt de kerk en wikkelt lopende zaken af. Veel van deze zaken worden voorbereid door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en...

Lees meer …

Ledenraad

ledenraad.jpgDe ledenraad adviseert de kerkenraad. Zij komen ?? keer per jaar bij elkaar en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad. Wat gaat er al g...

Lees meer …

Predikanten

Een veelzijdig team van drie predikanten heeft de taken en wijken onderling verdeeld, zodat er optimaal invulling wordt gegeven aan het samen kerkzijn...

Lees meer …

Meerjarenplan Protestantse gemeente Naaldwijk 2018 – 2021