Bericht van de coronawerkgroep

De afgelopen week is er veel te doen geweest over het bezoek van kerkdiensten in de huidige coronatijd. Daarom willen wij een korte toelichting geven op het beleid van de coronawerkgroep. Dit beleid is gebaseerd op de regels en richtlijnen van de overheid en op het protocol van de landelijke PKN en vastgesteld in overleg met de Oude Kerk. We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Het coronavirus niet verspreiden;
  • Het gemeenteleven gaande houden;
  • Verstandig omgaan met de verruimde mogelijkheden.

Het gebruiksplan is de vertaling van beleid en uitgangspunten in concrete maatregelen.

Lees meer: Bericht van de coronawerkgroep