Geldzaken

Om samen kerk te kunnen zijn is en goed beheer nodig. het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor.