Ontmoetingskerk op Wijdekerk

wijdekerkSinds kort staat de Ontmoetingskerk vermeld op de website www.wijdekerk.nl.
Wijdekerk.nl is een website waarop kerken kunnen aangeven hoe LHBT+ vriendelijk zij willen zijn.
Daar is te lezen over wijdekerk:

“Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld omdat wij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Want samen zijn wijdekerk, ongeacht kerkelijke achtergrond. Gemeenteleden, dus ook LHBT+-mensen binnen de gemeente, kerkelijke leiders, (pastorale) hulpverleners, oudsten, jeugdwerkers, familieleden, maar ook LHBT+-mensen die zich door hun gemeente afgewezen voelen en misschien hun kerk, maar in veel gevallen niet God, verlaten hebben.
Wijdekerk is begonnen in het najaar van 2016 zonder rechtsvorm. Dit omdat wij de kerk zijn. Dit betekent in onze optiek dat deze website van alle christenen is. Iedereen is dus welkom zijn of haar ervaring(en) te delen en/of mee te werken aan verder invulling van wijdekerk, ook anoniem. Dit blijft nog steeds geldig nu we sinds november 2017 officieel een stichting zijn.
Wij willen op deze website laten zien hoe LHBT+-mensen en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Niet om met een beschuldigende vinger te wijzen, maar om te laten zien wat het met mensen doet als ze, omdat ze homo/lesbisch, bi of transgender zijn, anders behandeld worden. Wij roepen mensen op hun persoonlijke ervaringen te delen en hopen hiermee een eerlijk, open en respectvol gesprek op gang te brengen, dat recht doet aan alle betrokkenen.
Als team wijdekerk vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal kan delen, ongeacht wat wij als team daarvan vinden. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden.
Wij beseffen dat veel christelijke LHBT+-mensen noodgedwongen op zoek moeten naar een andere gemeente omdat zij zich in hun eigen gemeente niet (meer) veilig en thuis voelen. Om hen te helpen een gemeente te vinden waar zij zich wél veilig en thuis voelen, roepen wij kerken op inzage te geven in hun beleid rond LHBT+-mensen. Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!”