header image

Nienke_Hofsink.jpgHou jij van een praatje met een drankje en mag het ook ergens over gaan? Zo begonnen wij de afgelopen maanden onze stukjes voor dit nieuwe initiatief. Het eerste Praatcafe vond plaats op 19 april. Met de enthousiaste sterrenkundige Peter Barthel in ons midden en met veertig bezoekers die de nodige vragen hadden, kijken wij terug op een geslaagde avond.

Het tweede Praatcafé is op vrijdagavond 31 mei (van 20.00 uur tot 21.30 uur) en onze gastspreekster is dan Nienke Hofsink. Zij was eerder door ziekte op het laatste moment verhinderd maar wil heel graag alsnog naar PAX (Verdilaan 2b, naast de Naald) komen.

Hoeveel is genoeg?
Nienke werkt in Amsterdam als buurtdominee en docent Levensbeschouwing. De ervaringen die ze daar opdoet, wil ze graag gebruiken door te spreken over thema’s als rechtvaardigheid en zorg voor de schepping. Nienke zal aan de hand van deze thema’s de inleiding verzorgen. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afloop is er in de gezellige ruimte van PAX gelegenheid voor verdere ontmoeting onder het genot van een drankje.

Nienke maakt o.a. deel uit van de beweging ‘Leven van genoeg’. Op de website van deze beweging staan hierover een paar mooie zinnen: “We willen leven binnen de draagkracht van één aardbol. Dit voorkomt de uitputting van mens en aarde. Het mooie is dat dit onszelf nieuwe levensvreugden geeft. Leven van genoeg brengt ons weer in verbinding met onszelf, de mensen om ons heen en de schepping.” Maar het gaat niet alleen om mooie woorden. Nienke zal proberen ons gereedschappen aan te reiken om dit in het dagelijks leven ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar gelukkig samenleven maar het ook leefbaar houden voor de ander, dichtbij en veraf?