header image

net ff anders Logo kl"Muziek speelt een belangrijke rol in de kerk: we zingen God lof toe, we danken en bidden zingend, we bemoedigen elkaar met liederen. In de bijbel speelt muziek op allerlei momenten ook een belangrijke rol: de engelen zongen 'eer zij aan God' na de geboorte van Jezus (Lukas 2:14), in de psalmen gaat het vaak over musiceren of muziekinstrumenten (bijv Psalm 45:9). Op 2 juni is het in de Ontmoetingskerk weer 'Net ff anders'. Samen met de band 4Tune maken we die ochtend een muzikale reis door het leven van alledag, op zoek naar God. We zingen liederen waarbij we ons hart openen voor Zijn aanwezigheid en waarin we Hem lof toe zingen. We staan stil bij of we wel eens God zijn aanwezigheid hebben ervaren, en gaan op zoek naar misschien wel nieuwe manieren om God te ervaren. En we laten de muziek ons hierbij helpen, want 'waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek' (Hans Christian Andersen). Van harte welkom!